Menu

2016 P&I 서울국제사진영상기자재전

2016. 12. 24. 01:25

어설픈 윤군돌아 2_Snap/_2.3_Event

2016 P&I 서울국제사진영상기자재전


2016년  5월에 서울에서 열린 서울사진기자재전 사진들의 재보정판을 올립니다.  

니콘 프로 작가가 진행하는 강좌 부스에 계셨던 모델 조은진 님입니다.  slrclub 니콘 포럼에서 이름을 알게되었는데 매력있는 분인 것 같습니다.

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/250sec | F/3.2 | +0.33 EV | 145.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/320sec | F/3.2 | +0.33 EV | 160.0mm | ISO-200


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/200sec | F/3.2 | +0.67 EV | 145.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/200sec | F/3.2 | +0.33 EV | 110.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/200sec | F/3.2 | +0.33 EV | 170.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/250sec | F/3.2 | +0.33 EV | 116.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/250sec | F/3.2 | +0.33 EV | 80.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/250sec | F/3.2 | +0.33 EV | 95.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/320sec | F/3.2 | +0.33 EV | 135.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/400sec | F/3.2 | +0.33 EV | 110.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/200sec | F/3.2 | +0.33 EV | 135.0mm | ISO-200

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/250sec | F/3.2 | +0.33 EV | 170.0mm | ISO-200


 P&I 영상기자재전  관련 모든 포스팅 확인하기NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/125sec | F/2.8 | +1.00 EV | 26.0mm | ISO-200


댓글 0